Programy ERP 399 Płace i kadry

Oprogramowanie Kadry i Płace hr (humansoft Hermes Sql)zapewnia Wysoką Wydajność

Systemy ERP HermesSQL ERP 399


Płace i kadry
HermesSQL ERP Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe .

Płace i kadry
HermesSQL ERP Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje .

Płace i kadry
HermesSQL ERP Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich informacje o znajomości .

Płace i kadry
HermesSQL ERP płace kadry zarządzanie

http://erp.softwarestudio.com.pl
Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich informacje o znajomości języków obcych informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach informacje o ukończonych szkołach informacje o należnościach sądowych i innych informacje o niepełnosprawności informacje o zaniechaniu poboru podatku i dochodach z innych źródeł informacje o stosunku do służby wojskowej. Podzielić pracowników na dowolne grupy płacowe (każda grupa może mieć swoją listę płac). Zarejestrować umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne. Określić podstawową formę wynagradzania poszczególnych pracowników: - płaca miesięczna - płaca godzinowa Zdefiniować listy płac i „podpiąć” pod nie odpowiednie składniki płacowe. Zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej. Rozliczać czasu pracy miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej zarejestrować urlopy (płaca za urlop zostanie automatycznie obliczona przy generowaniu listy płac, jeśli pracownik pracuje w systemie godzinowym lub po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach płacowych opcji potrącanie wynagrodzenia za urlop dla pracowników miesięcznych). zarejestrować zwolnienia lekarskie (program wyliczy podstawę zasiłków chorobowych oraz płacę za czas choroby). - zarejestrować inne nieobecności np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona itp. Naliczać wynagrodzenia - modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań Sporządzić automatycznie i wydrukować listy płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Przenieść listę płac na rozrachunki z pracownikami oraz wygenerować automatycznie przelewy. W każdej umowie z pracownikiem określa się sposób wypłaty wynagrodzenia (istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia na 2 rachunki bankowe) Wydrukować seryjnie wszystkie przelewy dla pracowników i zbiorówkę lub wyeksportować je do banku. Sporządzić deklarację PIT4 (na koniec roku PIT11, PIT8B, PIT40) oraz przenieść ją na rozrachunki z Urzędem Skarbowym. 7 Wyeksportować do "Programu Płatnika" właściwe deklaracje ZUS takie jak: DRA, RCA, RSA, RZA wraz z przeniesieniem odpowiednich kwot na rozrachunki. Przenieść listę płac do modułu Księga Handlowa wg schematu. Sporządzać zaświadczenie RP-7 Sporządzać deklaracje do Urzędu Statystycznego DG-1 Z-03 Z-06 Uzyskać różnorodne wydruki pomocnicze i kontrolne.

SoftwareStudio - firma informatyczna
Poznań: 2016-10-14 10:27:56