System Zarządzania Firmą ERP
System erp (ang. Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to Termin Będący Określeniem na Klasę Systemów Informatycznych, na Które Składa się Zbiór Współpracujących ze Sobą Aplikacji (modułów).
Informacja narzędziem controllingu | System informacji w zarządzaniu | Zarządzanie |


Corax ERP
Oferujemy Nowoczesne Rozwiązania Informatyczne Zintegrowane erp Humansoft Corax


SmallBussinesStudio Asp.net
sbs .net Inetrnetowa Aplikacja Wspólpracująca z Systemami Humansoft
Magazyn |


Księga Handlowa SQL
Wdrożenie Księgi Handlowej Jest Bardzo Ważnym Momentem, Gdyż to jak Zostanie Przeprowadzone ma Znaczenie dla Dalszej Pracy Systemu Erp.
Wydruki ksiąg rachunkowych |


Środki trwałe SQL
Hermes sql - erp Moduł Środki Trwałe Firmy Humansoft


Opis funkcjonalny
Opis Funkcjonalny Programu Corax erp


Serwis i usługi
Zlecenia Serwisowe Umożliwiają Obsługę Serwisu Gwarancyjnego i Pogwarancyjnego.


Księga handlowa
w Module Księga Handlowa Odbywa się Księgowanie Zdarzeń Gospodarczych Zarejestrowanych Przy Pomocy Dokumentów w Modułach Sprzedaż, Zakupy, Gospodarka Magazynowa, Kasa/bank, Rozrachunki, Środki Trwałe Oraz Kadry i Płace.


Produkcja
Produkcja to Moduł Systemu Humansoft Corax, Który Dostarcza Przedsiębiorstwom Produkcyjnym Narzędzi Automatyzujących Przebieg Procesów Wytwarzania.
Corax ERP - Magazyny |


Środki trwałe
Program Corax erp Środki Trwałe Uwzględnia Wymogi Aktualnych Przepisów Prawa. Pozwala Ewidencjonować Wartości Bilansowe i Podatkowe. Ewidencja Bilansowa Ujmowana Będzie w Księgach Rachunkowych a Podatkowa Generuje Informacje Dotyczące Podatku Dochodowego.


Wdrożenia systemów ERP
Głównym Przedmiotem Działalności Naszej Firmy Jest Tworzenie Oprogramowania dla Firm Oraz Wdrażanie Systemów Klasy erp - a w Szczególności Humansoft Hermes sql Oraz Corax erp


Analiza przedwdrożeniowa
Analiza Przedwdrożeniowa Systemu erp Corax Hermes sql
Określenie celu wdrożenia |


Integracja ERP
w Trakcie Wdrożenia Rozbudowanych Systemów erp Często Wymagana Jest Integracja z Innymi Dedykowanymi Rozwiązaniami.
Wdrożenie systemu WMS |


CoraxMobile
Coraxmobile to Aplikacja Przeznaczona dla Firm Posiadających Sieć Handlowców, Którzy Wykonują Swoją Pracę Poza Siedzibą Firmy.


Sage Symfonia
System dla Firmy Sage Symfonia to Modułowy Zintegrowany Pakiet Oprogramowania.


Produkcja MRP II
Produkcja to Moduł Systemu Humansoft Hermes Sqk, Który Dostarcza Przedsiębiorstwom Produkcyjnym Narzędzi Automatyzujących Przebieg Procesów Wytwarzania.


Gospodarka magazynowa
Aplikacja Hermes sql Posiada Elastyczne Rozwiązanie Pozwalające na Obsługę Magazynów.


Płace i kadry
Oprogramowanie Kadry i Płace hr (humansoft Hermes Sql)zapewnia Wysoką Wydajność Oraz Automatyzację Pracy. System Gwarantuje Wysokie Bezpieczeństwo Danych, Które Osiągane Jest Między Innymi Poprzez Kontrolę Uprawnień do Poszczególnych Danych, do Grup Pracowników czy też Konkretnych Ekranów Systemu.
enova kadry i płace |


Handel
Oprogramowanie Hermes sql Posiada Bogaty Zestaw Modułów Pozwalających na Sprawne Zarządzanie Zakupami i Sprzedażą w Firmie. Moduł Handel Pozwala Rejestrować Dokumenty Związane ze Sprzedażą i Pracą Handlowców.


HermesSQL - www
Internetowy Moduł Systemu erp Hermessql Firmy Humansoft Pozwala na Zdalną Pracę Przez Internet Oraz Wykorzystuje sql Reporting Services
Moduł internetowy |


ENOVA dla biznesu
Enova to Zintegrowany System Nowej Generacji do Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Klasy Erp. to Nowoczesny System Ekspercki, Dzięki Czemu Jest w Stanie Zaoferować Znaczą Oszczędność Czasu i Środków, jak Również Wspomóc w Stosowaniu Efektywnych Rozwiązań.
Partner ENOVA Wielkopolska | Partner Lubuskie |


Faktury
Moduł Faktury Zapewnia Obsługę w Zakresie Ewidencjonowania Dokumentów Sprzedaży, Towarów Oraz Usług
Cennik | Ergonomia modułu fakturowania | Ewidencja Środków Pieniężnych | Ewidencja VAT | Kontrahenci i urzędy | Raporty i wydruki | Sprzedaż |


Handel
Koncepcja Funkcjonalności Zawarta pod Pojęciem Handel Została w Systemie Enova Oparta o Wykorzystanie Czterech Modułów: Handel (fakturowanie, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia, Analizy Handlowo-magazynowe), Ewidencja Środków Pieniężnych, Ewidencja Dokumentów (w Zakresie ich Rejestracji Wraz z Ewidencją Vat) Oraz Kontrahentów i Urzędów. System Przeznaczony Jest dla Firm Prowadzących Działalność Handlową (hurtową i Detaliczną), Usługową i w Pewnym Zakresie Produkcyjną, Operujących w Różnych Branżach Gospodarki.
Ewidencja VAT | Faktury w module Handel | Grupy | Inwentaryzacja | Magazyn | Stany magazynowe | Wydajność | Zamówienia |


Księga handlowa
Moduł Księga Handlowa Systemu Enova Zapewnia Kompleksową Obsługę Księgową Firmy w Zakresie Ewidencjonowania Dokumentów, Księgowania Oraz Sporządzania Deklaracji i Sprawozdań Bieżących Oraz Okresowych.
Bufor księgowań | Deklaracje | Dziennik | Ewidencja dokumentów | Ewidencja Środków Pieniężnych | Ewidencja VAT | Schematy księgowe | Zestawienia księgowe | Zestawienie sald i obrotów |


Księga Inwentarzowa
Moduł Księga Inwentarzowa Pozwala na Pełną Rejestrację Zdarzeń Związanych ze Środkami Trwałymi. Możemy Otrzymać Zarówno Aktualny Plan Amortyzacji, jak i Plan Amortyzacji na Dowolny Dzień.


Raporty
Program Microsoft sql Server 2008 Reporting Services Report Builder 2.0 Dostarcza Intuicyjne, Przypominające Pakiet Office Środowisko Tworzenia Raportów Umożliwiające Firmom i Zaawansowanym Użytkownikom Wykorzystanie Doświadczenia w Korzystaniu z Produktów Wchodzących w Skład Pakietu Microsoft Office 2007.
Business Intelligence | Integracja z usługami Reporting Services |


SAP - system klasy ERP
Wdrażając System sap Firma Wchodzi do Światowego Środowiska Przedsiębiorstw, Korzystających z Wiodącego Rozwiązania Informatycznego
Magazyn wysokiego składowania WMS | Spedycja - firmy kurierskie | Wdrożenie SAP | Wprowadzenie systemu SAP |


Wdrożenie programu ERP
Wdrożenie Systemu Informatycznego - Programu erp - Konsultanci Prowadzą Wdrożenie Programów wg Różnych Metod, w tym Najczęściej Metodyki Wdrożeniowej, Pozwalającej Wypracować Optymalne dla Danego Klienta Rozwiązanie Biznesowo-informatyczne, w Oparciu o Indywidualne Podejście do Jego Potrzeb Oraz o Doświadczenie Zdobyte Podczas Wieloletnich Wdrożeń i Pracy z Klientami.
Proces wdrożenia systemu ERP | System obsługi reklamacji | Weryfikacja i strojenie systemu ERP |


Co to jest ERP ?
erp to Skrót Angielskiego Enterprise Resource Planning, co Znaczy Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta Oznacza Informatyczny System Aplikacji, Które Integrują Procesy Przedsiębiorstwa na Wszystkich Jego Szczeblach. erp Przeznaczone Jest dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych, Handlowych i Usługowych.
Aplikacja mobilna dla handlowców |


ERP HermesSQL
Humansoft Hermessql to Wielomodułowy, System Zarządzania Klasy erp Automatyzujący i Optymalizujący Procesy Biznesowe we Wszystkich Obszarach Działalności Średniego Przedsiębiorstwa. Jest Wysokiej Klasy Oprogramowaniem Stanowiącym Wydajne i Funkcjonalne Rozwiązanie dla Firm Handlowych, Usługowych i Produkcyjnych, w tym Również dla Wieloodziałowych Rozproszonych Terytorialnie Przedsiębiorstw. Pozwala Zarządzać Firmą Zgodnie z Najnowszymi Technikami i Standardami Europejskimi, Dostarczając Kompletnego Rozwiązania Informatycznego
Program Partnerski Humansoft | Zarządzenie kontaktami |


Microsoft Strategy Partner Conference
Enova365 na Microsoft Strategy Partner Conference 2012. Soneta, Jako Złoty Partner Microsoft, Wzięła Udział w Corocznej Konferencji „microsoft Strategy Partner Conference”.
enova365 |


Magazyn Wysokiego Składowania
Softwarestudio Oferuje Autorski Moduł do Systemu erp Corax do Obsługi Magazynu Wysokiego Składowania
Nowoczesny magazyn |