Corax ERP


CoraxMobile
Coraxmobile Program dla Mobilnych Handlowców Windows ce Windows Mobile
Coraxmobile to Aplikacja Przeznaczona dla Firm Posiadających Sieć Handlowców, Którzy Wykonują Swoją Pracę Poza Siedzibą Firmy.


Księga handlowa
Corax sql System erp Księgowość Program Finansowo Księgowy
w Module Księga Handlowa Odbywa się Księgowanie Zdarzeń Gospodarczych Zarejestrowanych Przy Pomocy Dokumentów w Modułach Sprzedaż, Zakupy, Gospodarka Magazynowa, Kasa/bank, Rozrachunki, Środki Trwałe Oraz Kadry i Płace.


Magazyn Wysokiego Składowania
Nowoczesny Magazyn |Magazyn Wysokiego Składowania Program
Softwarestudio Oferuje Autorski Moduł do Systemu erp Corax do Obsługi Magazynu Wysokiego Składowania


Opis funkcjonalny
Program Corax erp sql
Opis Funkcjonalny Programu Corax erp


Produkcja
Corax erp - Magazyny |Corax System erp Wspomaganie Produkcji sql Server
Produkcja to Moduł Systemu Humansoft Corax, Który Dostarcza Przedsiębiorstwom Produkcyjnym Narzędzi Automatyzujących Przebieg Procesów Wytwarzania.


Serwis i usługi
Corax erp Zlecenia Serwisowe Obsługa Serwisu Gwarancyjnego i Pogwarancyjnego Program sql
Zlecenia Serwisowe Umożliwiają Obsługę Serwisu Gwarancyjnego i Pogwarancyjnego.


Środki trwałe
Środki Trwałe sql System Corax erp
Program Corax erp Środki Trwałe Uwzględnia Wymogi Aktualnych Przepisów Prawa. Pozwala Ewidencjonować Wartości Bilansowe i Podatkowe. Ewidencja Bilansowa Ujmowana Będzie w Księgach Rachunkowych a Podatkowa Generuje Informacje Dotyczące Podatku Dochodowego.