enova ERP


Faktury
Cennik |Ergonomia Modułu Fakturowania |Ewidencja Środków Pieniężnych |Ewidencja vat |Kontrahenci i Urzędy |Raporty i Wydruki |Sprzedaż |Faktury Enova
Moduł Faktury Zapewnia Obsługę w Zakresie Ewidencjonowania Dokumentów Sprzedaży, Towarów Oraz Usług


Handel
Ewidencja vat |Faktury w Module Handel |Grupy |Inwentaryzacja |Magazyn |Stany Magazynowe |Wydajność |Zamówienia |System Sprzedaży Handel
Koncepcja Funkcjonalności Zawarta pod Pojęciem Handel Została w Systemie Enova Oparta o Wykorzystanie Czterech Modułów: Handel (fakturowanie, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia, Analizy Handlowo-magazynowe), Ewidencja Środków Pieniężnych, Ewidencja Dokumentów (w Zakresie ich Rejestracji Wraz z Ewidencją Vat) Oraz Kontrahentów i Urzędów. System Przeznaczony Jest dla Firm Prowadzących Działalność Handlową (hurtową i Detaliczną), Usługową i w Pewnym Zakresie Produkcyjną, Operujących w Różnych Branżach Gospodarki.


Księga Inwentarzowa
Inwentura Spis z Natury
Moduł Księga Inwentarzowa Pozwala na Pełną Rejestrację Zdarzeń Związanych ze Środkami Trwałymi. Możemy Otrzymać Zarówno Aktualny Plan Amortyzacji, jak i Plan Amortyzacji na Dowolny Dzień.


Księga handlowa
Bufor Księgowań |Deklaracje |Dziennik |Ewidencja Dokumentów |Ewidencja Środków Pieniężnych |Ewidencja vat |Schematy Księgowe |Zestawienia Księgowe |Zestawienie Sald i Obrotów |Księga Handlowa
Moduł Księga Handlowa Systemu Enova Zapewnia Kompleksową Obsługę Księgową Firmy w Zakresie Ewidencjonowania Dokumentów, Księgowania Oraz Sporządzania Deklaracji i Sprawozdań Bieżących Oraz Okresowych.


Microsoft Strategy Partner Conference
Enova365 |Enova Microsoft
Enova365 na Microsoft Strategy Partner Conference 2012. Soneta, Jako Złoty Partner Microsoft, Wzięła Udział w Corocznej Konferencji „microsoft Strategy Partner Conference”.


Studio Enova
Partner Enova |Wdrożenie |System erp Baza sql Server Small Busssines Studio
Program Studio Enova.net to Moduł Systemu Enova Klasy erp w Technologii Asp.net i Bazie sql Server Pozwalajacy na Współpracę z Systemami Soneta