Usługa serwis

Usługa Serwis to to typ Aplikacji Pracującej .

Systemy ERP > INTEGRACJA > Usługa serwis

Usługa serwis


Usługa serwis to to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe.

Uruchamiana jest najczęściej na poziomie zbliżonym do sterowników. Jej praca jest powiązana z innymi programami i usługami. Jest niezależna od profilu użytkownika a więc jej włączenie nie wymaga logowania się do Windows.Po uruchomieniu konsoli zobaczysz aktualnie załadowane usługi z ich parametrami. W kilku kolumnach przelatujesz szybko okiem właściwości usług: Nazwa, Opis, Stan, Typ uruchomienia oraz Logowanie jako. Kolumna Stan informuje o aktualnym statusie danej usługi. Stan usługi moSesz zmieniać z prawokliku na nazwę usługi. tzn. uruchomić ją (Start), zatrzymać (Stop), wstrzymać (Pause), ponowić po wstrzymaniu (Reasume) lub ponownie uruchomić (Restart). Najistotniejszą cechą jest tryb uruchomienia oraz nazwa konta, do którego usługa będzie się logowała podczas startu systemu. # Usługa ## Serwis #

Usługi systemowe

Usługi systemowe; wykonują zadania związane z pracą systemu. Są natywnymi usługami Windowsa przychodzącymi wraz z jego instalacją. # Usługa ## Serwis #


Programy jako usługi

Programy uruchomione jako usługi; wskazany zainstalowany program EXE uruchomiony jako usługa. Nieomal każdy program może pracować jako usługa. # Usługa ## Serwis #


Usługi programów

Usługi programów, wykonują zadania związane z pracą dodatkowych aplikacji. Przychodzą wraz z instalowanym programem. # Usługa ## Serwis #