Programy ERP 0525072318140 Płace i kadry

Oprogramowanie Kadry i Płace hr (humansoft Hermes Sql)zapewnia Wysoką Wydajność

Systemy ERP HermesSQL ERP 0525072318140


Płace i kadry
HERMESSQL ERP płace kadry zarządzanie.

Płace i kadry
HERMESSQL ERP Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich informacje o znajomości.

Płace i kadry
HERMESSQL ERP Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat.

Płace i kadry
HERMESSQL ERP Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i.

http://erp.softwarestudio.com.pl
Przy Pomocy Oprogramowania Humansoft Kadry i Płace hr (hermes Sql) Można: wprowadzić Listę Pracowników Podając: dane Osobowe Podstawowe i Dodatkowe historię Zatrudnienia dane na Temat Rodziny i Przysługujących Zasiłków informacje o Szkoleniach Bhp, Ppoż. i Badaniach Lekarskich informacje o Znajomości Języków Obcych informacje o Kwalifikacjach i Uprawnieniach informacje o Ukończonych Szkołach informacje o Należnościach Sądowych i Innych informacje o Niepełnosprawności informacje o Zaniechaniu Poboru Podatku i Dochodach z Innych Źródeł informacje o Stosunku do Służby Wojskowej. Podzielić Pracowników na Dowolne Grupy Płacowe (każda Grupa Może Mieć Swoją Listę Płac). Zarejestrować Umowy o Pracę I/lub Umowy Cywilnoprawne. Określić Podstawową Formę Wynagradzania Poszczególnych Pracowników: - Płaca Miesięczna - Płaca Godzinowa Zdefiniować Listy Płac i „podpiąć” pod nie Odpowiednie Składniki Płacowe. Zarejestrować Akordy, Przepracowane Godziny i Prowizje w Celu Automatycznego Wyliczenia Płacy Podstawowej. Rozliczać Czasu Pracy miesięczna i Roczna Ewidencja Czasu Pracy ustalanie Nominalnego Czasu Pracy dla Grup Pracowników karta Urlopowa z Automatyczną Kontrolą Limitów Urlopów karta Zasiłkowa z Automatycznym Naliczaniem Zasiłków zarejestrować Akordy, Przepracowane Godziny i Prowizje w Celu Automatycznego Wyliczenia Płacy Podstawowej zarejestrować Urlopy (płaca za Urlop Zostanie Automatycznie Obliczona Przy Generowaniu Listy Płac, Jeśli Pracownik Pracuje w Systemie Godzinowym lub po Wcześniejszym Zaznaczeniu w Parametrach Płacowych Opcji Potrącanie Wynagrodzenia za Urlop dla Pracowników Miesięcznych). zarejestrować Zwolnienia Lekarskie (program Wyliczy Podstawę Zasiłków Chorobowych Oraz Płacę za Czas Choroby). - Zarejestrować Inne Nieobecności np. Urlop Bezpłatny, Urlop Wychowawczy, Nieobecność Usprawiedliwiona Itp. Naliczać Wynagrodzenia - Modyfikowalny System Naliczania Wynagrodzeń wg Indywidualnych Wymagań Sporządzić Automatycznie i Wydrukować Listy Płac dla Umów o Pracę i Umów Cywilnoprawnych. Przenieść Listę Płac na Rozrachunki z Pracownikami Oraz Wygenerować Automatycznie Przelewy. w Każdej Umowie z Pracownikiem Określa się Sposób Wypłaty Wynagrodzenia (istnieje Możliwość Wypłaty Wynagrodzenia na 2 Rachunki Bankowe) Wydrukować Seryjnie Wszystkie Przelewy dla Pracowników i Zbiorówkę lub Wyeksportować je do Banku. Sporządzić Deklarację Pit4 (na Koniec Roku Pit11, Pit8b, Pit40) Oraz Przenieść ją na Rozrachunki z Urzędem Skarbowym. 7 Wyeksportować do "programu Płatnika" Właściwe Deklaracje zus Takie Jak: Dra, Rca, Rsa, rza Wraz z Przeniesieniem Odpowiednich Kwot na Rozrachunki. Przenieść Listę Płac do Modułu Księga Handlowa wg Schematu. Sporządzać Zaświadczenie Rp-7 Sporządzać Deklaracje do Urzędu Statystycznego dg-1 z-03 z-06 Uzyskać Różnorodne Wydruki Pomocnicze i Kontrolne.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-10-14 10:27:56