Programy ERP 0817085847570 Zarządzanie użytkownikami

Efektywne Korzystanie z Programu Internetowego Wymaga Elastycznego Zarządzania Kontami Użytkowników

systemu
systemusystemu

Systemy ERP SQL Reporting Services 0817085847570


Zarządzanie użytkownikami
SQL REPORTING SERVICES użytkownicy systemu raportowania.

Zarządzanie użytkownikami
SQL REPORTING SERVICES Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij aby.

Zarządzanie użytkownikami
SQL REPORTING SERVICES Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące.

Zarządzanie użytkownikami
SQL REPORTING SERVICES Pozycja menu UŻYTKOWNICY wyświetla listę dopisanych w programie użytkowników. W kartotece aktywne są funkcje dopisania użytkownika, modyfikacji danych użytkownika usunięcia kartoteki użytkownika oraz parametry deklarujące dostęp do pozycji menu. Nowy użytkownik dopisywany jest przez kliknięcie.

http://raporty.softwarestudio.com.pl/program/zarzadzanie-uzytkownikami/
Pozycja Menu Użytkownicy Wyświetla Listę Dopisanych w Programie Użytkowników. w Kartotece Aktywne są Funkcje Dopisania Użytkownika, Modyfikacji Danych Użytkownika Usunięcia Kartoteki Użytkownika Oraz Parametry Deklarujące Dostęp do Pozycji Menu. nowy Użytkownik Dopisywany Jest Przez Kliknięcie Wiersza z Komunikatem Kliknij aby Dodać Nowy Wiersz. Rola Dopisywanego Użytkownika Wybierana Jest z Listy Skorowidza ról Wyświetlanego Przez Przycisk Listy Rozwijanej. Pozycję Skorowidza Należy Wybrać Prze Kliknięcie lub Zaznaczenie Kursorem i Potwierdzenie Wyboru Klawiszem . dla Użytkownika Należy Zdefiniować Login, Nazwisko, Imię Oraz Zapisać Znacznik w Polu Aktywne. Login Użytkownika Stanowi Nazwa Serwera Oraz Nazwa Użytkownika Zapisana w Formie Nazwa Serwera\nazwa Użytkownika. Kartoteka Użytkownika Dopisywana Jest Przez Użycie Kombinacji Klawiszy <shift><enter>. przy Próbie Dopisania Użytkownika bez Informacji Obowiązkowych Wyświetlone Zostają Komunikaty Błędu. Kartoteka Użytkownika nie Zostaje Dopisana. Zmiana Danych Użytkownika Wymaga Kliknięcia w Wybranym (modyfikowanym) Polu w Celu Uruchomienia Edycji Pola. po Wprowadzeniu Modyfikacji, Dane Zostają Zapisane Przez Użycie Kombinacji Klawiszy . Przy Zmianie Definicji Roli Użytkownika, Nowa Rola Wybierana Jest z Listy Wyświetlanej w Polu Rola. usuwanie Konta Użytkownika - Kartoteka Użytkownika Usuwana Jest Przez Użycie Klawisza <delete>.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-02-04 02:02:04