Programy ERP 1021200435720 Cykl życia strony internetowej

Cykl Życia Strony Internetowej Zależy od Konfiguracji Aplikacji Internetowej.

Systemy ERP Internet 1021200435720


Cykl życia strony internetowej
INTERNET Cykl życia strony internetowej HTML.

Cykl życia strony internetowej
INTERNET

Zmienne aplikacyjne przechowują swoją zawartość przez cały okres życia aplikacji, tzn. od pierwszy odwiedzin dowolnego użytkownika do restartu serwera. Ponieważ pula zmiennych aplikacyjnych jest wspólna dla wszystkich użytkowników serwisu, zmienne te mogą zostać wykorzystane do wymiany danych pomiędzy internautami. Dostęp.

Cykl życia strony internetowej
INTERNET

Zmienne aplikacyjne przechowują swoją zawartość przez cały okres życia aplikacji, tzn. od pierwszy odwiedzin dowolnego użytkownika do restartu serwera. Ponieważ pula zmiennych aplikacyjnych jest wspólna.

Cykl życia strony internetowej
INTERNET

Zmienne aplikacyjne przechowują swoją zawartość przez cały okres życia aplikacji, tzn. od pierwszy odwiedzin dowolnego użytkownika do restartu serwera. Ponieważ pula zmiennych aplikacyjnych jest wspólna dla wszystkich użytkowników serwisu, zmienne te mogą zostać wykorzystane do.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/cykl-zycia-strony-internetowej

zmienne Aplikacyjne Przechowują Swoją Zawartość Przez Cały Okres Życia Aplikacji, Tzn. od Pierwszy Odwiedzin Dowolnego Użytkownika do Restartu Serwera. Ponieważ Pula Zmiennych Aplikacyjnych Jest Wspólna dla Wszystkich Użytkowników Serwisu, Zmienne te Mogą Zostać Wykorzystane do Wymiany Danych Pomiędzy Internautami. Dostęp do Zmiennych Aplikacyjnych Daje Kolekcja Application Indeksowana Kluczami Reprezentującymi Nazwy Zmiennych Aplikacyjnych. Ponieważ Kolekcja Przechowuje Wartości Typu Ogólnego Object Przy ich Odczycie Należy Zrzutować je na Odpowiedni Typ. Przed Odczytem Należy Upewnić Się, czy Zmienna Znajduje się w Kolekcji Sprawdzając, czy Pozycja o Kluczu Reprezentującym Nazwę Zmiennej nie Jest Pusta.


zmienne Viewstate Przechowują Swoją Zawartość w Czasie Przebywania w Obrębie Jednej Strony Użytkownika. Pozwalają Przechować Wartość w Trakcie Przeładowań Zawartości Strony w Wyniku Działania Użytkownika (np. Kliknięcia w Przycisk). Dostęp do Zmiennych Aplikacyjnych Daje Kolekcja Viewstate Indeksowana Kluczami Reprezentującymi Nazwy Zmiennych Viewstate. Ponieważ Kolekcja Przechowuje Wartości Typu Ogólnego Object Przy ich Odczycie Należy Zrzutować je na Odpowiedni Typ. Przed Odczytem Należy Sprawdzić Obecność Zmiennej w Kolekcji Kontrolując, czy Pozycja o Kluczu Reprezentującym Nazwę Zmiennej nie Jest Pusta.


zmienne Sesyjne Przechowują Swoją Zawartość Przez Cały Okres Istnienia Sesji, Tzn. od Pierwszy Odwiedzin Konkretnego Użytkownika do Jawnego Zerwania Sesji lub jej Wygaśnięcia. Każdy Użytkownik ma Własną Pulę Zmiennych Sesyjnych. Dostęp do Zmiennych Sesyjnych Daje Kolekcja Session Indeksowana Kluczami Reprezentującymi Nazwy Zmiennych Sesyjnych. Ponieważ Kolekcja Przechowuje Wartości Typu Ogólnego Object Przy ich Odczycie Należy Zrzutować je na Odpowiedni Typ. Przed Odczytem Należy Upewnić Się, czy Zmienna Znajduje się w Kolekcji Sprawdzając, czy Pozycja o Kluczu Reprezentującym Nazwę Zmiennej nie Jest Pusta.SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-06-15 02:02:04