Programy ERP 1031223847110 Perspektywy

Perspektywa lub Widok (view) Jest Wirtualną Tabelą, Jest Odwzorowaniem Globalnego

SQL
sqlsql

Systemy ERP Rozwiązania 1031223847110


Perspektywy
ROZWIĄZANIA widoki bazy SQL.

Perspektywy
ROZWIĄZANIA Perspektywy stosujemy, aby uprościć (sobie lub użytkownikowi) życie. Powodów stosowania perspektyw jest wiele: Uproszczenie z punktu widzenia użytkownika modeli pojęciowych – dzięki temu możemy znacznie uprościć schemat bazy, a tym samym ułatwić użytkownikowi dostęp do danych. Dostosowanie się do punktu.

Perspektywy
ROZWIĄZANIA Perspektywy stosujemy, aby uprościć (sobie lub użytkownikowi) życie. Powodów stosowania perspektyw jest wiele: Uproszczenie z punktu widzenia użytkownika modeli pojęciowych – dzięki temu możemy znacznie.

Perspektywy
ROZWIĄZANIA Perspektywy stosujemy, aby uprościć (sobie lub użytkownikowi) życie. Powodów stosowania perspektyw jest wiele: Uproszczenie z punktu widzenia użytkownika modeli pojęciowych – dzięki temu możemy znacznie uprościć schemat bazy, a tym samym ułatwić użytkownikowi dostęp do.

https://www.softwarestudio.com.pl/oprogramowanie/perspektywy
Perspektywy Stosujemy, aby Uprościć (sobie lub Użytkownikowi) Życie. Powodów Stosowania Perspektyw Jest Wiele: uproszczenie z Punktu Widzenia Użytkownika Modeli Pojęciowych – Dzięki Temu Możemy Znacznie Uprościć Schemat Bazy, a tym Samym Ułatwić Użytkownikowi Dostęp do Danych. Dostosowanie się do Punktu Widzenia i Terminologii Dziedziny Zastosowań bd – Zmiana Schematu Wprowadzana Przez Perspektywę Może być Wykorzystana na Przykład do Dostosowania Nazw Tabel i Kolumn do Języka, Którym Posługuje się Użytkownik. Ograniczenie Dostępu do Obiektów – Perspektywy Powodują Ukrycie Przez Użytkownikiem Końcowym Prawdziwego Schematu Bazy Danych. Może to Mieć Również Pozytywny Wpływ na Poprawę Bezpieczeństwa Danych, Gdyż Użytkownik nie ma Bezpośredniego Dostępu do Schematu Rzeczywistego. Współdziałanie Systemów Heterogenicznych (wspólny Schemat) – w Wypadku Systemów Rozproszonych, Zbudowanych z Różnych Systemów baz Danych, Perspektywa Może Pomóc w Ukryciu Różnic. Przystosowanie Starszych Systemów do Nowszych Technologii i Wymagań. z Punktu Widzenia Procesów Perspektywa Powinna być Przezroczysta, to Znaczy, że Można na Niej Wykonywać Takie Same Operacje, jak Na rzeczywistych Tabelach. Warunek Przezroczystości Perspektyw Jest Bardzo Trudny do Spełnienia, Gdyż dla Pewnych Odwzorowań Danych Przyjęte Środki Definicji Perspektyw Mogą Okazać się Niewystarczające.

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2017-07-15 10:27:56