Programy ERP 9354214035967 Środki trwałe SQL

Hermes sql - erp Moduł Środki Trwałe Firmy Humansoft

Hermes
hermeshermes

SQL
sqlsql

ERP
erperp

Humansoft
humansofthumansoft

Systemy ERP HermesSQL ERP 9354214035967


Środki trwałe SQL
HERMESSQL ERP Hermes SQL - ERP moduł środki trwałe firmy Humansoft.

Środki trwałe SQL
HERMESSQL ERP Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL. Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi ściśle współpracować z pozostałymi opcjami programu. Wprowadzenie środków do ewidencji nie wymaga długotrwałego wdrożenia i.

Środki trwałe SQL
HERMESSQL ERP Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL. Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi.

Środki trwałe SQL
HERMESSQL ERP Opis modułu Środki Trwałe, będącego jedną z części Zintegrowanego Systemu Zarządzania humansoft HermesSQL. Moduł ten jest dość autonomiczny w stosunku do całości systemu, jednak potrafi ściśle współpracować z pozostałymi opcjami programu. Wprowadzenie środków do ewidencji.

http://erp.softwarestudio.com.pl/Default.aspx?program=srodki-trwale-sql&erp=9354214035967
Opis Modułu Środki Trwałe, Będącego Jedną z Części Zintegrowanego Systemu Zarządzania Humansoft Hermessql. Moduł ten Jest Dość Autonomiczny w Stosunku do Całości Systemu, Jednak Potrafi Ściśle Współpracować z Pozostałymi Opcjami Programu. Wprowadzenie Środków do Ewidencji nie Wymaga Długotrwałego Wdrożenia i Może być Przeprowadzone Przez Osobę Zajmująca się na co Dzień Naliczaniem Amortyzacji. Program Uwzględnia Wymogi Aktualnych Przepisów Prawa. Pozwala Ewidencjonować Wartości Bilansowe i Podatkowe. Ewidencja Bilansowa Ujmowana Będzie w Księgach Rachunkowych a Podatkowa Generuje Informacje Dotyczące Podatku Dochodowego. podstawowe Funkcje Modułu Środki Trwałe: prowadzenie Ewidencji: - Środków Trwałych - Wartości Niematerialnych i Prawnych - Inwestycji w Obcych Środkach Trwałych - Wyposażenia Wprowadzanie i Edycja Dokumentów Transakcyjnych ot Przyjęcie Środka Trwałego lt Likwidacja/sprzedaż Środka Trwałego wt Zwiększenie/zmniejszenie Wartości Środka Trwałego mt Zmiana Miejsca Użytkowania Środka Trwałego at Zmiany w Kartotece Środka Trwałego (stawka Amortyzacji, Nazwa, Grupa gus Itp.) pt Dokument Przeszacowania/aktualizacji Środka Trwałego Niezależna Amortyzacja Bilansowa i Podatkowa Naliczanie Amortyzacji i Umorzenia w Trybie Miesięcznym z Uwzględnieniem Wprowadzonych Wcześniej Dowodów Transakcyjnych Możliwość Stosowania Różnych Metod Amortyzacji - Liniowa - Degresywna - Jednorazowa Możliwość Rozpoczęcia Pracy z Programem w Dowolnym Momencie Roku Wyznaczanie Planu Amortyzacji na Aktualny rok Obrachunkowy. /źródło: Humansoft/

SoftwareStudio - usługi informatyczne
Poznań: 2016-05-13 10:27:56

SQL
sqlsql