MAGAZYN

Programy ERP Magazyn

System awizacyjny


Systemy do tworzenia harmonogramów pracy MAGAZYNu (okna czasowe) i zarządzania awizacjami znacznie zwiększają wydajność wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych w Europie.


Stany magazynowe


Najczęściej myszką poruszamy się tabelach, uruchamiamy funkcję klikając odpowiednie obiekty. W pierwszym kroki pracownik skanuje numer dokumentu WZ, który będzie realizował, lub wprowadza jego numer z klawiatury. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy MAGAZYNowe wykorzystują komputery w ich realizacji.


Program magazynowy


Pierwsze systemy klasy WMS zostały wdrożone w Polsce w latach 90tych XX wieku Pionierem na rynku były firmy zachodnie, a dostawcą firma Quantum Software z oprogramowaniem Qguar. Duże zapotrzebowanie na systemy MAGAZYNowe spowodowało że inni polscy producenci oprogramowania przygotowali autorskie rozwiązania.


Kolektor magazynowy


Kolektor MAGAZYNowy to mobilny komputer pełniący rolę dodatkowego modułu w MAGAZYNie wysokiego składu rozszerzający funkcjonalność systemu WMS. MAGAZYNowy kolektor danych (terminal WiFi) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu Operacyjnego Windows CE, Windows Mobile lub Android.


Aplikacja internetowa internetowy program magazynowy online


Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami, do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się aplikacja MAGAZYNowa online działająca przez przeglądarkę internetową. Aplikacja MAGAZYNowa online uruchamiana jest przez przeglądarkę Internetową.

aplikacje w chmurze | pdf - miejsca składowania w magazynie | program magazynowy online |

Wizualizacja magazynu


Zarejestrowany wewnętrzny dokument systemu wms może zostać wydrukowany jako szczegółowa lista (picking list) albo jako dokument zagregowany - te same pozycje towarowe są zgrupowane i sumowane. Dokumenty pz i wz rejestrowane w systemie erp są traktowane przez oprogramowanie wms jako dokumenty zlecenia przyjęcia lub zlecenia wydania. Integracja pozwala na eliminację dodatkowych prac związnaych z zakąłdaniem bazy towarowej i kontrahentów oraz tworzeniem dokumentów zleceń przyjęcia i wydania.


Oprogramowanie WMS


W kartotece asortymentowej nie są modyfikowane pola indeks i ilość. Ponadto optymalizując pracę MAGAZYNierów zwiększa się ilość operacji MAGAZYNowych, co za tym idzie można wyposażyć ich przenośne urządzenia z czytnikami kodów kreskowych. Międzynarodowy przełom w dziedzinie ważenia oraz światowe uznanie przyniosła waga “triple-beam”, która przez następne lata była nieustannie modyfikowana i ulepszana.


Programy magazynowe online


Osoby zarządzające MAGAZYNami, dążąc do maksymalizacji zysków, szukają rozwiązań mających na celu redukcję wysokich kosztów związanych z MAGAZYNowaniem wykorzystują oprogramowanie MAGAZYNowe online. W ostatnich latach coraz więcej średnich i dużych polskich przedsiębiorstw sięga po systemy klasy WMS, nie wszystkie jednak na rynku rozwiązania to programy działające OnLine przez internet. Oprogramowanie MAGAZYNowe online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery.


Magazynowy system informatyczny


Nowoczesny system MAGAZYNowy obejmuje rozwiązania działające nie tylko bezpośrednio w MAGAZYNie, ale dostarcza informacji przez internet wszystkim współpracującym kontrahentom. Bezpieczny i stabilny system do zarządzania MAGAZYNem oferuje aplikacje na terminale radiowe (kolektory) działające w sieci lokalnej wifi lub przez internet. Sieci handlowe potrzebują mieć szybki i pewny dostęp do informacji o dostępnych stanach MAGAZYNowych, a to zapewnić może zintegrowany system MAGAZYNowy online.


Kontrolki


Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych jest wyświetlany komunikat o wykonywanej funkcji. Optymalny dobór urządzeń i oprogramowania, z szerokiego spektrum producentów, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz doradztwo i obsługę serwisową wchodzą w zakres usługi. Program wysyła do wagi paletowej komunikat sterujący, który powoduje odczytanie wagi.


Magazyn
magazynmagazyn

Dokumenty magazynowe
Dokumenty MAGAZYNowe rejestrują obrót towaru w MAGAZYNie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Etykiety logistyczne GS1
Moduł do drukowania etykiet logistycznych w standardzie GS1 zgodnie z wymaganiam stawianymi przez sieć NETTO dla dostawców towarów do sieci marketów.

Terminal radiowy
Kolektor danych w MAGAZYNie wysokiego składu - Obsługa MAGAZYNu za pomocą kodów kreskowych i RFID.

Nowoczesny magazyn
Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy MAGAZYNowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego MAGAZYNu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

Zakres funkcjonalny
System komputerowy Studio MAGAZYN WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych.

Wynajem magazynów
W zakresie wynajmu powierzchni MAGAZYNowych na terenie całej Polski ma to miejsce w najbardziej strategicznych punktach lokalizacyjnych kraju. Najbardziej korzystna lokalizację MAGAZYNu wraz z najlepszymi warunkami umowy najmu. Niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o stworzeniu atrakcyjnej lokalizacji dla budowy MAGAZYNów jest infrastruktura drogowa. We wszystkich miastach, które posiadają już dostęp do autostrady to właśnie okolice węzłów autostradowych stanowią najbardziej atrakcyjne miejsca budowy MAGAZYNów. Tak jest w okolicach Łodzi (Stryków), Wrocławia (Bielany Wrocławskie, Kąty), Górnego Śląska (Chorzów, Gliwice) czy Poznania (Gądki, Komorniki) Aby sprostać wymaganiom Klientów i móc dostarczać im jak najbardziej aktualną i kompleksową wiedzę, należy zdecydować się na specjalizację poszczególnych centrów w określonych regionach kraju.

Wynajem miejsc magazynowych
Oferowany program MAGAZYNowy dedykowany jest dla firm prowadzących MAGAZYN na zasadzie outsourcingu (usługi MAGAZYNowania), MAGAZYN logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające MAGAZYN wysokiego składowania prowadzą gospodarkę MAGAZYNową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie MAGAZYNowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej z prowadzeniem MAGAZYNu ani zatrudniać ludzi do jego obsługi. W ramach opłaty za składowanie towaru w MAGAZYNie, firma logistyczna zapewnia całą, kompleksową obsługę. Jednym z narzędzi pomocnym w takiej pracy jest program Studio MAGAZYN WMS.net za pomocą którego można ewidencjonować towary wg klientów i miejsc składowania.

Usługi magazynowania i transportu towarów
Za moment wykonania usługi sprzedawca, powinien uznać moment dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia. Zasady wystawiania faktur są takie same jak przy usługach MAGAZYNowania towaru. Należy ją wystawić nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego lub wystawiona na 30 dni przed jego powstaniem. Istnieje możliwość potraktowania usługi MAGAZYNowania i transportu jako całość, ale czy jest to usługa transportowa, czy MAGAZYNowania, nie może decydować wartość usługi. Dlatego jeśli zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi MAGAZYNowania i w ramach tej usługi będą Państwo transportować towar w wyznaczone miejsce, to świadczoną usługę można uznać za usługę MAGAZYNowania. W takim przypadku do całości stosujemy zasady przewidziane dla usług MAGAZYNowania.

Koszty wynajmu magazynu
Developerzy zjamujący się budową i dzierżawą obiektów MAGAZYNowych konkurują ze sobą, co powoduję, że być może oferty dla klientów również będą stawały się bardziej atrakcyjne. Widać na rynku działalność mniejszych firm, które też mają do zaoferowania konkurencyjne MAGAZYNy do wynajęcia. Czynsze za wynajem powierzchni MAGAZYNowej szły w górę ze względu na rosnące koszty budowy, ziemi, co właściwie już teraz jest widoczne. Część inwestycji została wstrzymana, ale większość się buduje, a inwestycje są zabudżetowane na długo wprzód, znaczna ich część miała charakter spekulacyjny.

Prace magazynowe
Prace MAGAZYNowe obejmują czynności związane z rozładunkiem i załadunkiem towarów, obsługą urządzeń transportu wewnątrzMAGAZYNowego, np. wózków paletowych i widłowych, dźwignic (elektrowciągów linowych i łańcuchowych, suwnic) oraz ręcznym przenoszeniem i podnoszeniem ładunków.