ADMINISTRATOR

Programy ERP administrator

Administrator programu


ADMINISTRATOR programu CRM handlowcy


Role i użytkownicy


Użytkownicy programu księgarnia internetowa podzieleni są na trzy grupy o określonych rolach: ADMINISTRATORzy systemu, klienci, dostawcy.


Administrator systemu DMS


ADMINISTRATOR programu Studio Dokumenty to rola w programie przeznaczona dla osoby odpowiedzialnej za jego konfigurację i działanie.


Administrator programu CMMS


Funkcję ADMINISTRATORa programu CMMS.net pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

administrator programu cmms.net | cmms na facebook |

Administrator aplikacji magazynowej


Funkcja ADMINISTRATORa systemu pełni rolę kierowniczą i pozwala użytkownikowi zarządzajacemu pracą systemu na definiowanie wielu ważnych parametrów wpływajacych na sposób działania.


Administrator aplikacji reklamacje


ADMINISTRATOR systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

microsoft business intelligence | program magazynowy |

Administrator magazynu narzędzi


Funkcję ADMINISTRATORa programu Magazyn Narzędzi pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

dokumentacja techniczna |

Administrator
ADMINISTRATOR programu crm.net

Administrator magazynu narzędzi
Funkcję ADMINISTRATORa programu Magazyn Narzędzi pełni zwykle osoba mająca większe uprawnienia i posiadająca odpowiednią wiedzę w zakresie sposobu działania programu.

Back Office
Back Office systemu Studio CMS.net to tzw. ADMINISTRATOR programu do zarządzania treścią witryny www.

Administrator
ADMINISTRATOR systemu Studio Reklamacje posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji.

Projektant TABEL
Projektant tabel jest drugą funkcją ADMINISTRATORa przeznaczoną do wprowadzania indywidualnych ustawień.

Instalacja SQL Server Express Edition
Należy wybrać sposób autoryzacji połączeń z serwerem SQL. Microsoft zaleca stosowanie Windows Authentication Mode, jeśli to możliwe, ze względu na jakość zabezpieczeń, które są tam wykorzystywane. W tym przypadku, jeśli użytkownik łączy się używając konta Microsoft Windows, serwer SQL sprawdza nazwę i hasło konta używając informacji zapisanych w systemie Windows przy pomocy bezpiecznego protokołu Kerberos. Konto sa (system ADMINISTRATOR) zostaje utworzone, lecz jest zablokowane. Jeśli z jakichś względów użytkownik jest zmuszony do wybrania opcji Mixed Mode, musi pamiętać o utworzeniu mocnego hasła dla konta ADMINISTRATORa (sa). Hasło SQL Server może mieć długość od 1 do 128 znaków i zawierać kombinację liter, znaków i cyfr. Mocne hasło musi zawierać litery duże i małe, cyfry, znaki typu %,^ lub &. Jeśli wymyślone hasło nie będzie spełniało powyższych zasad i nie będzie mocne, użytkownik otrzyma komunikat: „You must provide a strong sa password to continue SQL Server Setup. To review strong password requirements, click Help on the Authentication Mode page.” tak długo, aż nie wprowadzi odpowiednio mocnego hasła. .

Monitoring wydajności
Dostosowywanie wydajności i rozwiązywanie problemów to czasochłonne zadania administracyjne. Aby dostarczyć ADMINISTRATORom informacji o wydajności, na podstawie których będą mogli podejmować decyzje, SQL Server 2008 oferuje rozszerzone możliwości gromadzenia danych o wydajności, nowe scentralizowane repozytorium danych oraz nowe narzędzia do raportowania i monitorowania.

Technologia internetowa
Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem z niej korzystającej. Protokołami w pełni dostosowanymi do pracy w sieci są HTTP (Hypertext Transfer Protocol) oraz SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Ten pierwszy działa na zasadzie żądanie/odpowiedź, natomiast drugi zapewnia rutowalny protokół wymiany informacji w ramach komunikacji asynchronicznej. Kolejnym problemem w dzisiejszym Internecie jest problem zabezpieczeń. Oba wspomniane protokoły z reguły są udostępniane w przedsiębiorstwach oraz ADMINISTRATORzy pozostawiają otwarte porty do pracy dla tych protokołów. HTTP zapewnia komunikację bezpołączeniową, tzn. nie korzysta z nieprzerwanego połączenia z klientem. Natomiast SMTP będąc asynchronicznym w przypadku niepowodzenia w transmisji danych dokonuje próby jej wznowienia. Aby móc korzystać z usług internetowych, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet.

Zarządzanie użytkownikami narzędziowni
ADMINISTRATOR może zakładać konta nowych użytkowników programu, zmieniać ich uprawnienia do wykonywania określonych zadań oraz wprowadzać dane ewidencyjne. Użytkownik może być także czasowo wyłączone konto dostępu. program domyślnie wykorzystuje autentykację Windows, w związku z tym zabezpieczanie i hasła są te same co do systemu Operacyjnego i nie musi być wymagane dodatkowe logowanie.

Dokumenty usunięte
Zdarza się czasami, że użytkownicy w trakcie pracy zmuszeni są do analowania wprowadzonych danych i wykorzystują funkcje usuwania dokumentów niezatwierdzonych. Fizycznie jednak dane nie są usuwane z bazy, ale są odpowiednio oznaczane. Dzięki takiej funkcjonalności programu Magazyn Narzędzi, ADMINISTRATOR ma wgląd do zestawienia dokumentów usuniętych przez użytkowników.