BUILDER

Programy ERP builder

SQL Reporting Services


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report BUILDERa pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

raportowanie handlowców |

Wymagania oprogramowanie serwer


Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy erp lub mrpii. Wykorzystanie standardu microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą report BUILDER oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostsowanie postaci dokumentów drukwoanych z systemu. Okazało się, że granicą rozwoju przedsiębiorstw nie są finanse, marketing czy zarządzanie, ale coraz częściej logistyka, a w szczególności zarządzanie zapasami.


Report Builder


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report BUILDERa pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników


Report Builder


Report BUILDER to bezpłatne narzędzie udostępniane przez firmę Microsoft, które pozwala w szybki i łatwy sposób tworzyć definicje raportów. W zależności od wersji serwera raportów (SQL 2008 czy 2008 R2) należy odpowiednio dobrać wersję programu Report BUILDER 2.0 lub 3.0

oprogramowanie biznesowe | oprogramowanie do magazynu | raporty sql server | systemy zarządzania |

Raporty


Program Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report BUILDER 2.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office 2007.


Raportowanie za pomocą Microsoft Report Builder


Raportowanie za pomocą Microsoft Report BUILDER


Report Builder


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report BUILDERa pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

windows azure |

Report Builder w narzędziowni


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report BUILDERa pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

demo raporty | raporty i zestawienia |

Report Builder 2.0 SQL 2008 server


Raportowanie w oparciu o Microsoft Report BUILDER i Report Viewer

raportowanie - szybko i wydajnie | raporty przez internet | report builder |

Report Builder 2.0 SQL 2008 server


Raportowanie w oparciu o Microsoft Report BUILDER i Report Viewer na SQL 2008 server

report builder |

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report BUILDERa pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników.

Raportowanie SQL Report Server
Raportowanie w oparciu o SQL Server Report BUILDER. Pracownicy merytoryczni w całej organizacji — by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje — potrzebują dostępu do danych biznesowych.

Raportowanie
Raportowanie w oparciu o Microsoft Report BUILDER i Report Viewer

Report Builder 2.0 SQL 2008 server
Raportowanie w oparciu o Microsoft Report BUILDER i Report Viewer na SQL 2008 server

Report Builder 2.0 SQL 2008 server
Raportowanie w oparciu o Microsoft Report BUILDER i Report Viewer

Report Builder
Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report BUILDER. Interfejs użytkownika aplikacji Report BUILDER został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report BUILDER to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy. Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie Report BUILDER potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych.

Projektowanie wydruków
Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report BUILDER oraz sql reporting services pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostosowanie postaci dokumentów drukowanych z systemu.

Projektowanie raportów
Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów, które można opublikować na serwerze raportów SQL i udostęnić wybranym użytkownikom. W tym zakresie wykorzystujemy mechanizm reporting services bazy SQL server oraz szablony XML opisujące sam raport. Szablony raportów (pliki rdl) można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft Report BUILDER i za jego pomocą ustawić raporty.

Integracja z usługami Reporting Services
Raport utworzony i opublikowany za pomocą narzędzia Report BUILDER niczym nie różni się od raportów Reporting Services. Może wykorzystywać wszystkie dostępne na platformie raportowania funkcje przeglądania raportów i zarządzania nimi. .

Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services to otwarta i umożliwiająca rozbudowę platforma obsługująca każdy etap procesu raportowania, w tym tworzenie, zarządzanie i rozprowadzanie rozbudowanych, interaktywnych raportów w skali całego przedsiębiorstwa. Podstawowe elementy wchodzące w skład systemu Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services, dzięki którym jedna platforma służąca do raportowania pozwala zaspokajać wszystkie potrzeby związane z raportowaniem. SQL Server 2008 Reporting Services Report BUILDER .