DZIENNIK

Programy ERP dziennik

Dzienniki


Platforma StudioSystem rejestruje rózne informacje podczas eksploatacji systemu przez użytkowników. Informacje o zdarzeniach zapisywane są w DZIENNIKach


Dziennik


Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).


Oprogramowanie jako usługa
Przedstawiciele firm IT, analitycy, DZIENNIKarze coraz częściej mówią i piszą o cloud computing. Trudno jest jednak zrozumieć, co oznacza, bo nie istnieje jednoznaczna jego definicja.br/>

Dziennik księgowań
Każdy nowoutworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane).

Bezpieczeństwo fizyczne danych
Baza danych składa się z plików. Plik bazy można podzielić na pliki danych i pliki DZIENNIKa transakcji.

Dzienniki
Platforma StudioSystem rejestruje rózne informacje podczas eksploatacji systemu przez użytkowników. Informacje o zdarzeniach zapisywane są w DZIENNIKach

Dzienniki księgowe
System zakłada istnienie wielu DZIENNIKów księgowań. Każdy księgowany dokument musi być przypisany do konkretnego DZIENNIKa. Na początku system generuje jeden DZIENNIK o symbolu 1 i nazwie DZIENNIK podstawowy. Definicja ta może być wystarczająca. Należy pamiętać, że system sam rozróżnia rodzaje dokumentów i wykorzystując opcję Filtry można uzyskać informacje np. tylko o dekretach dotyczących sprzedaży. Jeśli jednak potrzebne jest wprowadzenie kolejnych DZIENNIKów należy usunąć stworzoną przez system pozycję i utworzyć samodzielnie DZIENNIKi. W praktyce spotyka się podział DZIENNIKów na: 1. DZIENNIK zakupów 2. DZIENNIK sprzedaży 3. DZIENNIK kasowy 4. DZIENNIK bankowy 5. DZIENNIK dla pozostałych dokumentów.

Corax ERP - dzienniki księgowe
System zakłada istnienie wielu DZIENNIKów księgowań. Każdy księgowany dokument musi być przypisany do konkretnego DZIENNIKa. Na początku system generuje jeden DZIENNIK o symbolu 1 i nazwie DZIENNIK podstawowy. W praktyce spotyka się podział DZIENNIKów na DZIENNIK zakupów; DZIENNIK sprzedaży; DZIENNIK kasowy; DZIENNIK bankowy; DZIENNIK dla pozostałych dokumentów księgowych.

Corax ERP - Księgowanie dokumentów
Operacja księgowania realizowana jest w tabeli Dekretacja dokumentów w opcji Operacje. Księgowanie: nadaje dokumentowi unikalny, kolejny numer w DZIENNIKu; wpisuje datę zaksięgowania; blokuje możliwość edycji dekretów dokumentu; nadaje dokumentowi status K. Księgowanie dokumentów jest procesem nieodwracalnym. Pamiętać należy o tym, że większość zestawień księgowych potrafi korzystać z zapisów dokumentów roboczych czyli zadekretowanych, a nie zaksięgowanych. Umożliwia to przeprowadzenie symulacji danych przed ostatecznym zaksięgowaniem dokumentów.

Corax ERP - Obroty dzienników księgowych
Opcja Obroty DZIENNIKa służy do przeglądania i drukowania zawartości DZIENNIKów księgowych. Przycisk Wykonaj generuje zestawienie w postaci tabeli zawierającej wszystkie zaksięgowane dokumenty jakie trafiły do DZIENNIKa we wskazanym okresie. W każdej pozycji prezentowany jest numer i data księgowania oraz sumaryczne kwoty dekretów.

Szyfrowanie danych
Zaszyfrowanie całej bazy danych, plików danych lub plików DZIENNIKa jest możliwe bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacji. Korzyści takiego rozwiązania to między innymi: możliwość wyszukiwania zaszyfrowanych danych zarówno z określonego zakresu, jak i przy użyciu wyszukiwania rozmytego; możliwość wyszukiwania bezpiecznych danych pochodzących od nieautoryzowanych użytkowników; oraz szyfrowanie danych bez wprowadzania żadnych wymaganych zmian w istniejących aplikacjach.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl