GRUPOWANIE

Programy ERP grupowanie

Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranego warunku.


Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

służby utrzymania ruchu |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

dedmo studio raporty |

Grupowanie


GRUPOWANIE danych znajdujących się w tabeli wg określonego warunku


Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny.

filtrowanie | sortowanie |

Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).


Grupowanie danych


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

przeszukiwanie tabeli |

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny.

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).

Grupowanie danych
Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumnu lub kilku kolumn. Podczas grupowania dane w widoku danych są grupowane według określonego kryterium. Sortowanie i GRUPOWANIE są czynnościami powiązanymi z sobą, czyli program aby pogrupować dane znajdujące się w danej kolumnie, najpierw okreśa kolejność sortowania. Podstawową formą grupowania jest sortowanie alfabetyczne listy narzędzi w taki sposób, aby narzędzia zaczynające się od litery „A” były wyświetlane razem. Każdą grupę w widoku danych można rozwinąć lub zwinąć, korzystając z nagłówka grupy. .

Grupowanie wg cechy grupującej
W systemie ENOVA istnieje możliwość grupowania danych w postaci drzewka za pomocą cechy grupującej. Jest to jedyna cecha dodawana z poziomu interfejsu użytkownika (a nie tylko z listy konfiguracyjnej Opcje). GRUPOWANIE zostanie omówione na przykładzie cennika. Aby pogrupować dane należy włączyć GRUPOWANIE wg cechy grupującej tzn. nacisnąć przycisk z ikoną katalogu po prawej stronie toolbara nad listą pozycji. W tej chwili pojawi się na formularzy, po lewej stronie pionowe pole z 1-szą gałązką drzewa o nazwie Wszystko, a nad tym polem dwie ikony katalogów.

Grupowanie
Do włączenie grupowania na liście służy formularz Organizuj listę, który znajdziemy w górnym menu Widok każdej listy. W celu włączenie grupowania należy na pierwszej zakładce Ogólne formularza Organizuj listę włączyć check przy opisie: GRUPOWANIE danych wg dowolnych pól. Po zamknięciu formularza na liście tuż nad kolumnami pojawi się szary pasek, w obszar, którego wprowadzamy nagłówek kolumny. Wprowadzenie odbywa się na zasadzie drag and drop. Trzymając wskaźnik myszy na szarym pasku nad kolumnami, klikamy prawym klawiszem myszy. Z dostępnego menu wybieramy np. Rozwiń wszystkie grupy. Można rozwinąć pojedynczą grupę poprzez naciśnięcie „+” przy nazwie grupy. Rozwinięcie wszystkich grup można również uzyskać poprzez zaznaczenie parametru Automatycznie rozwijaj grupy zapisów. Wyświetlane dane będą uwidocznione w zależności od wprowadzonego nagłówka.

Grupowanie danych w tabeli
Standardowa funkcja grupowania pozwala na GRUPOWANIE danych wg każdej, dowolnej kolumny tabeli, można to wykorzystać do łączenia wierszy szczegółów tabeli w zbiory danych powiażane wspólną unikalną informacją danej kolumny.

Definicja
GRUPOWANIE (analiza skupień) jest to pojęcie z zakresu eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, wywodzące się z szerszego pojęcia, jakim jest klasyfikacja bezwzorcowa. Analiza skupień jest metodą tzw. klasyfikacji bez nadzoru dokonująca grupowania elementów we względnie jednorodne klasy. Podstawą grupowania w większości algorytmów jest podobieństwo pomiędzy elementami – wyrażone przy pomocy funkcji podobieństwa.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl