WGRYWANIE

Programy ERP wgrywanie

Dane z excela


import kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql

excel import danych do bazy sql | usługi programowanie |

Kartoteki z excela - magazyn narzędzi


import kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql

programy internetowe |

Import z excela do bazy SQL


import danych z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql

edi wymiana danych | import danych do bazy sql z excel'a |

Import z excela
import danych z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql

Kartoteki z excela
import kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql

Dane z excela
import kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2eql

Kartoteki z excela
Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu kartotek z pliku XLS - WGRYWANIE z excela - excel2sql

Operacje transportowe
Jedyne, co jest potrzebne, do wykorzystywania tej technologii, jest internetowy adres usługi, oraz nazwy metod przez nią udostępnianych. Dokument Pz bufor dokument pz bufor może zostać dopisany: na podstawie awizo przyjęcia dopisanego w programie przez kontrahenta zewnętrznego, przez pracownika firmy na podstawie zgłoszenia kontrahenta lub po dostarczeniu towaru, dla którego nie było zlecenia przyjęcia na podstawie dokumentu w formie papierowej, dokumenty mogą być zapisywane w programie na podstawie dokumentu dostarczonego przez kontrahenta w formie elektronicznej. WGRYWANIE danych z plików excela do bazy ms sql 2008 server programy z firmy Softwarestudio.

Wgrywanie do SQL Server
Aplikacja Studio Replikator tworzy dwa niezależne pliki log: status.log oraz error.log. W pliku status.log umieszczane są wszystkie wpisy dotyczące uruchomienia wszystkich zadań replikacji i importu danych oraz zakończenia poprawnie skonfigurowanego zadania. W pliku error.log zamieszczane są wszystkie komunikaty związane z błędami replikacji bądź importu danych, problemem zapisu, konwersji danych itp. Dodatkowo w pliku error.log zapisywane jest polecenie SQL. .

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl